VĂN HÓA SẮC MÀU

 

NHÂN = 3N

1. NHÂN CÁCH & ĐẠO ĐỨC: Sắc Màu là cộng đồng nuôi dưỡng, hình thành nhân cách sống của từng cá nhân. Luôn tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

2. LÒNG NHÂN ÁI: Sắc Màu là chiếc nôi yêu thương, chia sẻ giúp đỡ giữa những con người với nhau. Tình yêu thương xuất phát từ chính trái tim chân thành.

3. HƯỚNG ĐẾN NHÂN LOẠI: Sắc Màu lấy con người làm trọng tâm, hướng đến hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.

 

 

TRÍ = 4T

1. TRI THỨC: Luôn chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức để tăng cường sự hiểu biết và nâng cao năng lực của bản thân để sáng suốt, kiên định trong mọi quyết định.

2. TRÍ TRONG: Người có trí tuệ thì không dùng trí tuệ để vụ lợi lấy của chung làm của riêng.

3. TRÍ MỸ: Học cao hiểu rộng và hướng về những điều tươi sáng trong cuộc sống.

4. TRÍ & TÂM: Người có trí tuệ, có tâm thì hãy dùng trí tuệ của mình hướng đến phục vụ cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

 

TÍN = 5T

1. UY TÍN: Uy tín của từng cá nhân đại diện cho uy tín của Sắc Màu, cam kết đồng hành.

2. NIỀM TIN: Tin Sắc Màu và lấy Sắc Màu làm cầu nối hội tụ nguồn lực/tài lực/trí lực để phục vụ xã hội.

3. TIN TƯỞNG: Tin tưởng vào người dẫn đầu và sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý hoạt động của Sắc Màu.

4. TÍN NHIỆM: Hãy luôn tin tưởng đồng hành cùng với người mà chúng ta đã tín nhiệm, không quan trọng tuổi tác, địa vị xã hội.

5. TIN YÊU: Tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, sẻ chia đồng hành cùng những con người đến với Sắc Màu.

 

GIÁ TRỊ VĂN HÓA NỀN TẢNG CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN KHI THAM GIA SẮC MÀU CẦN BIẾT!

Uy tín của từng cá nhân là đại diện uy tín cho Sắc Màu.

Tin tưởng Sắc Màu và lấy Sắc Màu làm cầu nối hội tụ nguồn lực/tài lực/trí lực để phục vụ xã hội.

Tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, sẻ chia đồng hành cùng những con người đến với Sắc Màu.

Sắc Màu là ngôi nhà chung luôn tin tưởng và yêu thương nhau.

 

Leave a comment