Dự án Học bổng Sắc Màu – Sinh viên bắt đầu hoạt động từ năm 2017, trực thuộc Dự án Học bổng Sắc Màu của Công ty TNHH Xã hội Sắc Màu. Dự án ra đời với mong muốn tiếp thêm động lực cho các em lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường mang tên “Đại học”. Và tiếp thêm ý chí, nghị lực bởi chỉ có giáo dục là chìa khoá để các em thay đổi cuộc sống.

Dự án Học bổng Sắc Màu – Sinh viên tạo ra môi trường học tập, rèn luyện và trang bị cho cho các em sinh viên năm nhất những kỹ năng, kiến thức, thái độ sống tích cực. Bên cạnh đó, Dự án sẽ đồng hành và hỗ trợ các em, tạo nền tảng giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị bản thân, vững bước vào đời và chinh phục mục tiêu.

♥ SỨ MỆNH

Dẫn dắt và đồng hành cùng các em Sinh viên vững bước vào đời. Thông qua giáo dục, lấy giáo dục làm nền tảng cho mọi sự phát triển trong tương lai của các em.

♥ ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

Các em sinh viên đã thụ hưởng dự án Học bổng Sắc Màu – Học sinh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi nhưng có tinh thần ham học hỏi và có ý chí phấn đấu trong học tập, để vươn lên làm chủ được cuộc đời mình.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỌC BỔNG SẮC MÀU – SINH VIÊN

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HỌC BỔNG SẮC MÀU – SINH VIÊN

SINH VIÊN THỤ HƯỞNG SẼ ĐƯỢC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG

- HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG Xem chi tiết
- HOẠT ĐỘNG CLB MENTOR Xem chi tiết
- HOẠT ĐỘNG CLB TIẾNG ANH Xem chi tiết
- HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG Xem chi tiết
- HOẠT ĐỘNG THẾ DỤC - THỂ THAO Xem chi tiết
- HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT TEAM BUILDING Xem chi tiết
- HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KẾT NỐI VIỆC LÀM Xem chi tiết

SAU 6 NĂM TRIỂN KHAI – DỰ ÁN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

Sau hơn 8 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Xã hội Sắc Màu cũng như dự án Học bổng Sắc Màu đã mang lại nhiều thành tựu mang tính bền vững.

Từ năm 2016 đến nay, Sắc Màu đã gặp gỡ, hỗ trợ hơn 180 bạn học sinh, và hơn 120 bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ các bạn vững bước trên con đường học tập của mình. Cụ thể,  Năm 2016: 50 bạn học sinh lớp 12.  Năm 2017: 50 bạn học sinh lớp 12 và 11 bạn sinh viên năm nhất.  Năm 2018: 52 bạn học sinh lớp 12 và 21 bạn sinh viên năm nhất.  Năm 2019: 55 bạn học sinh lớp 12 và 23 bạn sinh viên năm nhất.  Năm 2020: 57 bạn học sinh lớp 12 và 18 bạn sinh viên năm nhất.  Năm 2021: 22 bạn học sinh lớp 12 và 48 bạn sinh viên năm nhất.

Đào tạo các thế hệ Sinh viên vừa năng động, bản lĩnh, đồng thời là những công dân có ích cho xã hội. Các bạn Sinh viên sau khi tốt nghiệp lộ trình đào tạo của dự án Học bổng Sắc Màu – Sinh viên, sẽ là người tự tin, bản lĩnh, có năng lực và thái độ sống tích cực, vươn lên, để theo đuổi những mục tiêu, ước mơ của cuộc đời. Đồng thời, Sinh viên Sắc Màu là những công dân tốt, giúp đỡ và lan truyền những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Dự án Học bổng Sắc Màu đã xây dựng một mô hình tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ cố vấn, vận hành linh hoạt, năng động phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên.