Dự án học bổng Sắc Màu học sinh

NHỮNG GAM MÀU TIẾP THEO CỦA HỌC BỔNG SẮC MÀU 2017

Ngày đăng 16/07/2020

NHỮNG GAM MÀU TIẾP THEO CỦA HỌC BỔNG SẮC MÀU 2017

Sau một ngày phỏng vấn với rất nhiều những cảm xúc khác nhau: vui có, buồn có, cả khâm phục cũng có, dự án học bổng Sắc Màu đã chọn ra 50 bạn học sinh xuất sắc nhất, hội tụ cả hai yếu tố: vừa có học lực khá giỏi vừa có nỗ lực phấn đấu cùng ý chí vươn lên nghịch cảnh đầy mạnh mẽ. Họ sẽ là lứa học sinh tiếp theo, viết tiếp thành công của năm 2016 đồng thời nối dài những tin yêu mà ban điều hành dự án đã tin tưởng họ.

Danh sách thụ hưởng học bổng Sắc Màu khóa 2017:

1          NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN         Trường THPT Thanh Bình 3

2          DƯƠNG HỒNG ÂN                        Trường THPT Mỹ Quý

3          NGUYỄN THỊ HUẾ ANH              Trường THPT Sa Đéc

4          TRẦN THỊ KIM ANH                     Trường THPT Lai Vung 3

5          LÊ THỊ HỒNG ÁNH                       Trường THPT Trần Văn Năng

6          TẠ GIA BẢO                                   Trường THPT Cao Lãnh

7          LÊ THỊ NGỌC CẨM                       Trường THPT Tháp Mười

8          NGUYỄN BĂNG CHÂU                Trường THPT Bình Thạnh Trung

9          NGUYỄN THỊ BÍCH CHI               Trường THPT Tràm Chim

10        PHẠM VĂN  DANH                       Trường THPT Bình Thạnh Trung

11        ĐẶNG THỊ NGỌC    DIỆU             Trường THPT Thống Lĩnh

12        NGUYỄN HOÀNG DUY                Trường THPT Tháp Mười

13        CAO NHỰT   DUY                         Trường THPT Cao Lãnh 1

14        BÙI THỊ MỸ DUYÊN                     Trường THPT Mỹ Quý

15        LÊ THỊ MỸ DUYÊN                       Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

16        HUỲNH THỊ KIM ĐÀO                 Trường THPT Hồng Ngự 2

17        LÊ NGỌC ĐƯƠNG                        Trường THPT Tam Nông

18        HỒ THỊ HUỲNH GIAO                  Trường THPT Lai Vung 1

19        TRẦN NHẬT HÀO                         Trường THPT Kiến Văn

20        NGUYỄN GIA HÂN                       Trường THPT Long Khánh A

21        ĐẶNG NHƯ HẰNG                        Trường THPT Lai Vung 1

22        VÕ THỊ HUYỀN                              Trường THPT Trường Xuân

23        CAO ĐĂNG  KHOA                        Trường THPT Lấp Vò 3

24        ĐẶNG THANH LÂM                      Trường THPT Cao Lãnh 1

25        NGUYỄN THỊ YẾN LINH              Trường THPT Tam Nông

26        NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH        Trường THPT Cao Lãnh 1

27        NGUYỄN THỊ TRÀ MY                  Trường THPT Trần Văn Năng

28        TRẦN THỊ MỸ NGỌC                    Trường THPT  chuyên Nguyễn Đình Chiểu

29        NGUYỄN VĂN NGUYỆN              Trường THPT Trường Xuân

30        TRẦN THỊ THIÊN NHI                   Trường THPT Kiến Văn

31        PHẠM VĂN  NU                              Trường THPT Hồng Ngự 1

32        LÊ THỊ KIỀU OANH                       Trường THPT Tân Thành

33        NGUYỄN TRẦN Ý PHƯỢNG        Trường THPT Sa Đéc

34        NGÔ VĂN QUÝ                               Trường THPT Nguyễn Văn Khải

35        NGỤY TRÍ TÂM                              Trường THPT Sa Đéc

36        HUỲNH QUỐC THÁI                     TrườngTHPT Tháp Mười

37        NGUYỄN THỊ DẠ THẢO              Trường THPT Hồng Ngự 3

38        NGUYỄN MINH THI                      Trường THPT Phú Điền

39        VÕ THỊ KIM THOA                        Trường THPT Thanh Bình 2

40        DƯƠNG THỊ MINH THƯ              Trường THPT Hồng Ngự 2

41        HÀN KIM THỦY                            Trường THPT Hồng Ngự 1

42        LƯƠNG THỊ CẨM   TIÊN              Trường THPT Thống Lĩnh

43        HUỲNH HỒ THANH TRÀ              Trường THPT Mỹ Quý

44        VÕ THỊ THÙY TRANG                  Trường THPT Lấp Vò 2

45        NGUYỄN THANH   TRÚC            Trường THPT Thanh Bình 1

46        DƯƠNG THỊ HỒNG TƯƠI             Trường THPT Long Khánh A

47        NGUYỄN CHÍ TƯỜNG                  Trường THPT Tràm Chim

48        NGUYỄN THỊ THÚY VY              Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

49        ĐINH LÊ KIM XUYẾN                  Trường THPT Cao Lãnh 2

50        NGUYỄN THỊ Ý                             Trường THPT Lấp Vò 1

50 học sinh của học bổng Sắc Màu khóa 2017 hứa hẹn sẽ là 50 gam màu mới, tỏa sáng rực rỡ trên chặng hành trình tương lai của chính các em.

donate

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÔ, CHÚ / ANH, CHỊ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨ MỆNH CỦA SẮC MÀU

DONATE




Cho dự án: